Om oss – WW IQ TEST

Om oss

World Wide IQ Test är en del av ett ambitiöst intitiativ att leverera roliga, stimulerande och engagerande onlinemätningar av mänskliga kognitiva förmågor, såväl som sociala och känslomässiga inlärningsfärdigheter för det globala samhället.

Vi strävar efter att förse dig med korrekt och tillförlitlig information om viktiga aspekter av dina intellektuella förmågor och personlighetsegenskaper, och var de kan dra mest nytta av vidareutveckling, oavsett din akademiska, professionella eller kulturella bakgrund.

World Wide IQ Test ger dig en kort serie roliga, utmanande problem som är designade för att mäta dina intelligensförmågor och ge dig ett tillförlitiligt och korrekt värde. Du kan göra testet online när som helst från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst i en bekväm, avslappnad miljö och omedelbart få en detaljerad resultatrapport som berättar hur din prestation jämförs med tusentals vuxna från hela världen och hjälper dig att identifiera områden för ytterligare utveckling.